Wykonujemy wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi gotowymi/zamieszkałymi oraz budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w trakcie realizacji.

Budynki mieszkalne jednorodzinne co do zasady są to budynki, które pod względem konstrukcyjnym stanowią samodzielną całość. Dopuszczalne jest wydzielenie w ramach jednorodzinnego budynku mieszkalnego nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Wyceniamy następujące rodzaje budynków mieszkalnych:

  • wolnostojące;
  • w zabudowie bliźniaczej;
  • w zabudowie szeregowej

Realizujemy wyceny na obszarze miasta Wrocław, a także powiatów ościennych tj. wrocławskiego, średzkiego, trzebnickiego.

POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W WYCENIE KAŻDEGO RODZAJU NIERUCHOMOŚCI, DLA KAŻDEGO CELU, W KAŻDEJ FORMIE OPRACOWANIA!

Jak wygląda proces wyceny?

Kontakt

Kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz w celu przybliżenia i omówienia szczegółów współpracy

Dokumenty

Udostępnienie Rzeczoznawcy Majątkowemu niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny.

Termin oględzin

Ustalenie dogodnego terminu oględzin nieruchomości.

Oględziny

Przeprowadzenie oględzin nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

Operat

Określenie wartości nieruchomości oraz sporządzenie operatu szacunkowego (lub opracowania w innej formie) na podstawie oględzin przedmiotu wyceny oraz wszystkich zgromadzonych dokumentów.

Odbiór

Odbiór opracowania w biurze przy ul. Legnickiej 62 lok. 116 we Wrocławiu lub przekazanie opracowania za pośrednictwem kuriera (za dodatkową opłatą).

Na każdym etapie procesu wyceny nieruchomości pozostajemy w stałym kontakcie ze Zleceniodawcą, udzielamy odpowiedzi, wskazówek, a także rozwiewamy wszelkie wątpliwości Inwestora.

Dokumenty niezbędne do wyceny budynku mieszkalnego

W trakcie realizacji

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości gruntowej;
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości;
– aktualny wypis z rejestru gruntów;
– aktualny wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej;
– mapa zasadnicza;
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy;
– projekt architektoniczno-budowlany;
– prospekt informacyjny (w przypadku zakupu od dewelopera);
– decyzja o pozwoleniu na budowę;
– dziennik budowy;
– kosztorys budowlany (jeśli dotyczy)
– umowa przedwstępna kupna sprzedaży (jeśli dotyczy)

Gotowy/zamieszkały – rynek pierwotny

– przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub ostateczna umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego;
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości;
– aktualny wypis z rejestru gruntów;
– aktualny wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej;
– mapa zasadnicza;
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy;
– projekt architektoniczno-budowlany/dokumentacja techniczna;
– potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie;
– kosztorys prac remontowo-wykończeniowych (jeśli dotyczy);

Gotowy/zamieszkały – rynek wtórny

– przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub ostateczna umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego;
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości;
– aktualny wypis z rejestru gruntów;
– aktualny wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej;
– wypis z kartoteki budynków;
– mapa zasadnicza;
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy;
– projekt architektoniczno-budowlany/dokumentacja techniczna/inwentaryzacja budynku (rzuty poszczególnych kondygnacji budynku, powierzchnia i rozkład pomieszczeń, opis elementów konstrukcyjnych, parametry techniczne);
– kosztorys prac remontowo-wykończeniowych (jeśli dotyczy);

W zależności od celu wyceny oraz specyfiki nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do oszacowania wartości nieruchomości.

lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą