Wyceniamy zarówno nieruchomości gruntowe niezabudowane jak i nieruchomości zabudowane obiektami przeznaczonymi do likwidacji.

Nieruchomość gruntowa, potocznie nazywana działką gruntu, może stanowić grunt niezabudowany jak i nieruchomość gruntową wraz z wszelkimi budynkami oraz ich częściami, urządzeniami trwale związanymi z gruntem czy też uprawianymi roślinami, stanowiącymi część składową działki gruntu, o ile nie są stosowane wobec nich przepisy o nieruchomościach budowlanych, bądź ich własność nie jest odrębna.

W zależności od przeznaczenia gruntu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego / Decyzji o warunkach zabudowy wykonujemy wyceny:

 • gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 • gruntów rolnych i leśnych,
 • gruntów inwestycyjnych, tj. przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową, biurową, handlową, magazynową, produkcyjną, itp.

Realizujemy wyceny na następującym obszarze:

 • grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz grunty rolne i leśne – realizujemy wyceny na obszarze miasta Wrocław, a także powiatów ościennych, tj. wrocławskiego, średzkiego oraz trzebnickiego,
 • grunty inwestycyjne – realizujemy wyceny na obszarze całego kraju.

POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W WYCENIE KAŻDEGO RODZAJU NIERUCHOMOŚCI, DLA KAŻDEGO CELU, W KAŻDEJ FORMIE OPRACOWANIA!

Jak wygląda proces wyceny?

Kontakt

Kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz w celu przybliżenia i omówienia szczegółów współpracy

Dokumenty

Udostępnienie Rzeczoznawcy Majątkowemu niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny.

Termin oględzin

Ustalenie dogodnego terminu oględzin nieruchomości.

Oględziny

Przeprowadzenie oględzin nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

Operat

Określenie wartości nieruchomości oraz sporządzenie operatu szacunkowego (lub opracowania w innej formie) na podstawie oględzin przedmiotu wyceny oraz wszystkich zgromadzonych dokumentów.

Odbiór

Odbiór opracowania w biurze przy ul. Legnickiej 62 lok. 116 we Wrocławiu lub przekazanie opracowania za pośrednictwem kuriera (za dodatkową opłatą).

Na każdym etapie procesu wyceny nieruchomości pozostajemy w stałym kontakcie ze Zleceniodawcą, udzielamy odpowiedzi, wskazówek, a także rozwiewamy wszelkie wątpliwości Inwestora.

Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub ostateczna umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego;
 • aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • aktualny wypis z rejestru gruntów;
 • aktualny wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej;
 • mapa zasadnicza;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej;
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli została wydana).

W zależności od celu wyceny oraz specyfiki nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do oszacowania wartości nieruchomości.

lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą