Nieruchomością lokalową nazywamy taką nieruchomość, która powstała w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu, poprzez oddzielenie od nieruchomości macierzystej, takiej jak budynek lub grunt.

Lokal stanowi wydzielona część budynku, tj. wydzielona trwałymi ścianami izba lub zespół izb, służąca celom mieszkaniowym (lokal mieszkalny) lub innym, tj. usługowym, handlowym, biurowym, itp. (lokal użytkowy).

Wykonujemy wyceny nieruchomości lokalowych stanowiących zarówno przedmiot prawa własności jak i przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Wyceniamy następujące rodzaje nieruchomości lokalowych:

 • lokale mieszkalne;
 • lokale użytkowe, w tym lokale biurowe, usługowe, handlowe, produkcyjne.

Najczęściej dokonujemy wyceny nieruchomości dla potrzeb:

 • ustalenia ceny kupna / sprzedaży nieruchomości
 • ustalenia wartości zabezpieczenia wierzytelności
 • ustalenia wysokości ubezpieczenia nieruchomości
 • ustalenia opłaty planistycznej
 • ustalenia opłaty adiacenckiej
 • ustalenia wartości majątku do podziału
 • wprowadzenia majątku aportem do spółki
 • ustalenia opłacalności inwestycji w nieruchomość
 • ustalenie wartości służebności przesyłu
 • ustalenie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • ustalenia opłat skarbowych (podatek PCC)
 • księgowych
 • skarbowo-podatkowych
 • sądowych
 • własnych Zleceniodawcy

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość rynkową lub wartość odtworzeniową  nieruchomości sporządzając operat szacunkowy w formie papierowej lub cyfrowej, opatrzony własnoręcznym podpisem wraz z pieczęcią lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza również opnie lub skrócone opinie określające wartość nieruchomości dla potrzeb indywidualnych Inwestora.

Ww. opracowania sporządzane są w języku polskim i/lub angielskim.

Realizujemy wyceny na obszarze miasta Wrocław, a także powiatów ościennych tj. wrocławskiego, średzkiego, trzebnickiego.

POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W WYCENIE KAŻDEGO RODZAJU NIERUCHOMOŚCI, DLA KAŻDEGO CELU, W KAŻDEJ FORMIE OPRACOWANIA!

Jak wygląda proces wyceny?

Kontakt

Kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz w celu przybliżenia i omówienia szczegółów współpracy

Dokumenty

Udostępnienie Rzeczoznawcy Majątkowemu niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny.

Termin oględzin

Ustalenie dogodnego terminu oględzin nieruchomości.

Oględziny

Przeprowadzenie oględzin nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

Operat

Określenie wartości nieruchomości oraz sporządzenie operatu szacunkowego (lub opracowania w innej formie) na podstawie oględzin przedmiotu wyceny oraz wszystkich zgromadzonych dokumentów.

Odbiór

Odbiór opracowania w biurze przy ul. Legnickiej 62 lok. 116 we Wrocławiu lub przekazanie opracowania za pośrednictwem kuriera (za dodatkową opłatą).

Na każdym etapie procesu wyceny nieruchomości pozostajemy w stałym kontakcie ze Zleceniodawcą, udzielamy odpowiedzi, wskazówek, a także rozwiewamy wszelkie wątpliwości Inwestora.

Dokumenty niezbędne do wyceny lokalu mieszkalnego

lokal mieszkalny na rynku pierwotnym (np. zakup lub sprzedaż lokalu mieszkalnego własnościowego od dewelopera)

– przedwstępna umowa kupna-sprzedaży zawarta z deweloperem;
– dokumentacja techniczna lokalu: rzut, opis standardu wykończenia lokalu i budynku (najczęściej stanowi załącznik do przedwstępna umowa kupna-sprzedaży);
– pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy);
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek;
– wypis z rejestru gruntów;
– wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej;
– prospekt informacyjny;
– kosztorys prac wykończeniowych (jeśli dotyczy);

lokal mieszkalny na rynku wtórnym (odrębna własność)

– przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub ostateczna umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego;
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej;
– kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy);

lokal mieszkalny na rynku wtórnym (spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu)

– przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub ostateczna umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego;
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej;
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek (jeżeli lokal mieszkalny nie posiada założonej księgi wieczystej);
– zaświadczenie wydawane przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a także zawierające podstawowe dane / parametry lokalu mieszkalnego, tj. powierzchnię użytkową lokalu, rzut lokalu, opis pomieszczeń lokalu, kondygnację lokalu, informację o pomieszczeniu przynależnym, itp.;
– kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy);

Dokumenty niezbędne do wyceny lokalu użytkowego

lokal użytkowy na rynku pierwotnym (np. zakup lub sprzedaż lokalu użytkowego własnościowego od dewelopera)

– przedwstępna umowa kupna-sprzedaży zawarta z deweloperem;
– dokumentacja techniczna lokalu: rzut, opis standardu wykończenia lokalu i budynku (najczęściej stanowi załącznik do przedwstępna umowa kupna-sprzedaży);
– pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy);
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek;
– wypis z rejestru gruntów;
– wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej;
– prospekt informacyjny;
– kosztorys prac wykończeniowych (jeśli dotyczy);
– umowy najmu zawarte na nieruchomości (jeśli dotyczy).

lokal użytkowy na rynku wtórnym (odrębna własność)

– przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub ostateczna umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego;
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej;
– kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy);
– umowy najmu zawarte na nieruchomości (jeśli dotyczy).

lokal użytkowy na rynku wtórnym (spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu)

– przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub ostateczna umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego;
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej;
– aktualny odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek (jeżeli lokal mieszkalny nie posiada założonej księgi wieczystej);
– zaświadczenie wydawane przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a także zawierające podstawowe dane / parametry lokalu mieszkalnego, tj. powierzchnię użytkową lokalu, rzut lokalu, opis pomieszczeń lokalu, kondygnację lokalu, informację o pomieszczeniu przynależnym, itp.;
– kosztorys prac remontowych (jeśli dotyczy);
– umowy najmu zawarte na nieruchomości (jeśli dotyczy).

W zależności od celu wyceny oraz specyfiki nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do oszacowania wartości nieruchomości.

lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą