Oferujemy doradztwo w zakresie inwestycji w nieruchomości, a także audyt posiadanych nieruchomości

Doradztwo inwestycyjne

Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, które zdobyliśmy przez wiele lat obecności na rynku nieruchomości. W przypadkach, gdy:

W przypadkach,  gdy potrzebujesz informacji o:

 • wartości nieruchomości
 • możliwej do osiągnięcia ceny transakcyjnej nieruchomości
 • opłacalności inwestycji w nieruchomość
 • możliwościach inwestycyjnych i potencjale nieruchomości

natomiast nie potrzebujesz wyceny w formie operatu szacunkowego, o którym mowa
w ustawie o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniu w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, oferujemy usługi doradcze
dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klientów.

Wspieramy Inwestorów na etapie:

 • decyzji o zakupie nieruchomości,
 • komercjalizacji nieruchomości,
 • użytkowania / eksploatacji nieruchomości,
 • decyzji o sprzedaży nieruchomości.

Doradzamy w zakresie:

 • możliwej do osiągnięcia ceny transakcyjnej nieruchomości,
 • opłacalności inwestycji w nieruchomości,
 • możliwości inwestycyjnych i potencjału nieruchomości.

Audyt nieruchomości

Warto poznać mocne i słabe strony nieruchomości przed jej zakupem. Jako eksperci z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości dokładamy wszelkich starań aby Inwestorzy korzystając z naszych usług mogli podejmować świadome i przemyślane decyzje w zakresie efektywnego inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju.

Realizujemy audyty nieruchomości na zlecenie Inwestora zawierające m.in.:

 • Analizę lokalizacji i otoczenia nieruchomości,
 • Analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • Analizę przeznaczenia nieruchomości w obowiązującym dokumencie planistycznym (miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy),
 • Inspekcję – oględziny i ocenę stanu nieruchomości (nie stanowiącą ekspertyzy technicznej),
 • Uproszczoną inwentaryzację nieruchomości (określającą powierzchnię użytkową obiektu),
 • Analizę cen nieruchomości podobnych do przedmiotu audytu na rynku lokalnym.

Usługi doradztwa inwestycyjnego i audytu w zakresie nieruchomości mieszkaniowych realizujemy na obszarze miasta Wrocław, a także powiatów ościennych, tj. wrocławskiego, średzkiego oraz trzebnickiego.

Usługi doradztwa inwestycyjnego i audytu w zakresie nieruchomości komercyjnych realizujemy na terenie całego kraju.

Koszt doradztwa i audytu

Cena i termin doradztwa inwestycyjnego oraz przeprowadzenia audytu uzależnione są od kilku czynników i ustalane są indywidualnie z Klientem. Największy wpływ na koszt i termin realizacji ma rodzaj nieruchomości oraz zakres usługi.

lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą